-Szelfnesz

Selfness

- Euro Selfness Masszázs /EURO SELFNESS MASSAGE/

- Euro Selfness Tánc és Mozgásterápia/EURO SELFNESS DANCE AND MOVEMENT THERAPIST/

Szeretné tudni, mitől érzi magát úgy, mintha kicserélték volna?

A megoldás az, ha test, lélek és szellem harmóniában van egymással.

A csodálatos természeti környezet és a személyzet gondoskodó vendégszeretete az első lépés minden kedves vendégünk testi-lelki egyensúlya felé.

A Zichy Park Hotel széles körű szolgáltatásait hazánkban elsőként, a Magyarországon még egyedülállónak számító Selfness programokkal egészítette ki.

 

A Selfness

A Selfness nem szolgáltatás, nem passzívan élvezhető, kényeztető kezelés, hanem egy tudatos életforma.

Az egyén nem kívülről várja a segítséget, hanem a saját tudatát átformálva,

testi-lelki adottságait figyelembe véve keresi meg az egészséghez vezető egyéni útját. A Selfness tulajdonképpen önmagunk megsegítése.

A Selfness életforma az én-t állítja középpontba és a személyiség pozitív átalakításának lehetőségét kínálja fel.

Az egészséges életmódra és harmóniára törekvők számára olyan utat jelöl ki, ahol a testi jóérzés az érzelmi és tudati kiegyensúlyozottsággal párosul.

 

Egyre többen élnek manapság egészséges életet, és sokan eljutnak a felismerésig, hogy ennek a megteremtése elsősorban szemléletváltás kérdése.

Az egészséges életmód követői körében már közismert elnevezés a wellness, és az utóbbi években a Selfness fogalma is egyre ismertebbé vált.

Napjainkban a XXI. század egyik legmodernebb és legteljesebb életvezetési módszerévé nőtte ki magát, miután Matthias Horx trend- és jövőkutató a

2000-es évek elején bevezette a köztudatba.

A wellness többnyire a fizikai kikapcsolódást, az aktív szabadidős pihenést és a stressz elűzését állítja a középpontba.

Javarészt a tesi jó-érzések megteremtésével foglalkozik, és általában passzív részvételt igényel. Mára már azért jóval szélesebb körű, és egy

elfogadott kultúrával rendelkező, igen széles körben elterjedt, folyamatosan változó és megújuló szolgáltatási forma.

Számos ősi gyógymódot és terápiát élesztett újjá, és tett népszerűvé, közelebb hozva az embert a természethez, és annak gyógyító energiáihoz.

Innen a továbblépést a Selfness hozta el. Lényegében a selfness egy tudatos életvezetés, egy élethosszig tartó életvitel, mely

elsősorban a belső lényegünk megtalálására, saját magunkkal való harmonikus kapcsolat kialakítására, valamint a test, lélek és a

szellem egyensúlyának megteremtésére irányul. Az egyén nem csak kívülről várja a segítséget, hanem a saját tudatát átformálva,

testi-lelki adottságait figyelembe véve keresi meg az egészséghez vezető egyéni útját.

A Selfness tulajdonképpen önmagunk megsegítése is egyben, mely az én-t állítja középpontba és a személyiség pozitív átalakításának lehetőségét kínálja fel.
Így nem csupán egy szolgáltatás, nem csak passzívan élvezhető, kényeztető kezelés.
Ezen életmód iránt nyitott emberek az önismeretre, személyiségfejlődésre az énkép megerősítésétre is nagy hangsúlyt fektetnek,

így teremve meg belső harmóniájukat. Többek között ezáltal is közelebb kerülhetnek, és juthatnak el egy egészségesebb, boldogabb élethez.

Fontos a munka és magánélet egyensúlyának kialakítása is, a folyamatos fejlődés-tanulás, a problémák pszichés megközelítése.

Célja az egyensúly és a pozitív érzelmi beállítódás, a személyiség kiteljesedése, mely holisztikus megközelítésen alapszik és aktív közreműködést igényel.

Az egészséges életmódra és harmóniára törekvők számára olyan utat jelöl ki, ahol a testi jóérzés, az érzelmi és tudati kiegyensúlyozottsággal párosul.

E hármas egységéről gondoskodik, optimista és pozitív életfelfogás valóra váltására késztet bennünket.

A selfness fontos eleme még, az önmagunk döntéseinek felvállalása, önmagunkkal és a környezetünkkel való békés kapcsolat kialakítása,

a tudatos boldogságra törekvés.
Egyben a boldogabb, egészségesebb élet, a magabiztos és tudatos „életigenlés” hirdetője is.

Érdemes a selfness elméleti és gyakorlati módszereivel megismerkedni, mert nem hunyhatunk szemet napjaink meghatározó problémáira,

hiszen ezek is felelősek lehetnek belső nyugalmunk, békénk elvesztéséért, egészségünk megromlásáért.

Mindezek komoly elakadásokat okozhatnak az életünkben, esetleg meghiúsítva a céljainkat, terveinket.

Életünk krízisei egyben lehetőségek is, az önmagunk megtalálásához vezető úton.

Éppen ezért érdemes egy mélyebb elemzés után iránymutatásként használni ezeket.

A selfness-t az önmegváltoztatás trendjeként is emlegetik, lévén, hogy saját képességeink felmérése gyakran a változtatás igényét is magával hozza.

A selfness követői különösen nagy hangsúlyt fektetnek az egészségmegőrzésre, hiszen a problémák megelőzése egyszerűbb és hatásosabb,

mint a már kialakult betegségekkel való küzdelem.
Éppen ezért a selfness ötvözi, és egységgé harmonizálja a több ezer éves keleti gyógyászatot,

az alternatív gyógymódokat és a modern nyugati orvostudományt a megelőzés jegyében.

Mindezeket szabadon variálja és új terápiás, egészség megőrzésre irányuló tevékenységeket,

módszereket hoz létre. Természetesen az egészségmegőrzés nemcsak a test gyógyításáról, hanem rendszeres karbantartásáról is szól.

Ezen a területen is számos új testformáló, test-kényeztető módszer látott már napvilágot a Selfness szemléletmódjában.

Ez egy olyan elérhetővé vált továbbfejlődési lehetőség mindenki számára rohanó világunkban,

melynek eredményeként megszületik a magáért és döntéseiért felelősséget vállaló,

önmagával és környezetével szemben igényesen és kiegyensúlyozottan élő személyiség.
Idáig eljutni egy folyamat, s nem megy egyik pillanatról a másikra. De megéri az energia befektetés, hiszen,

ha komolyan vesszük a módszert, akkor egyre magabiztosabbá, sikeresebbé és boldogabbá válhatunk.

Mindezt egészségünk megtartása, továbbá egye jobban kibontakozó önismeretünk teszi majd lehetővé számunkra.

Hamarosan a visszajelzések is igazolhatják a belőlünk áradó pozitív kisugárzást, és a testi lelki változást.

A selfness nagyszerűsége abban is rejlik, hogy a pozitív változások eléréséhez nincsenek kötelezően előírt sablonok,

általánosan érvényesülő módszerek. A selfness folyamatokra nem léteznek kötelezően előírt utak.

Azt vallja, hogy azokat egyedileg érdemes definiálni az adott helyzettől függően önmagunk számára,

vagy külső segítség igénybevételével. Ennek köszönhetően a „benső én” harmonikusabb állapota kialakíthatóvá,

hosszú távon pedig fenntarthatóbbá válhat mindenki számára.

A selfness valóban figyelembe veszi a személyiségjegyek sajátosságait és minden esetben ahhoz igazítja életvezetési és terápiás módszereit.
Így a szolgáltatások köre is színes palettával rendelkezik amiből válogathatunk kedvünkre,

illetve igényeinkhez igazodva, a leghatásosabb cél elérése érdekében. Érdemes tehát alaposan feltérképezni a selfness területeit.

Közöttük található pl. masszázs, talpreflexológia, kineziológia, jóga, meditáció, tánc és mozgásterápia, dietetika,

homeopátia és lélekgyógyászat de akár bőrgyógyászat, tüdőgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet és reumatológia is.
De bármi legyen is az igényünk, érdemes a selfness szemléletmódú szolgáltatások körében keresgetnünk.

A Selfness azért is terjed el olyan gyorsan, és vált népszerűvé, mert filozófiájában igen közel áll,

az eddig már sikeresen működő komplex (holisztikus) gyógyítás szemléletmódjához is. Miszerint az emberben a testi,

lelki és szellemi tényezők szoros egységben és kölcsönhatásban működnek. Nem képzelhető el egyik változása anélkül,

hogy ne hatna ki a másik két tényezőre. A holisztikus gyógyászat az embert testi-lelki és szellemi síkon, tehát teljes egészében vizsgálja.

Természetesen a holisztikus gyógyításba beletartozik a keleti gyógyászat minden formája és a természetgyógyászat összes tudománya,

mely a test, a szellem és a lélek vizsgálatával foglalkozik. Amennyiben a selfness életvitelt már a kialakult testi-lelki problémák akadályozzák-,

úgy ezek feltárására és kezelésére lehetőség van bármely holisztikus gyógyító centrumban vagy selfness központban.

A selfness terápiák is a holisztikus szemléletet követve, az embert teljes egészében vizsgálják és kezelik.

A hangsúly minden esetben az okok és a lelki diszharmóniák feltárására és megoldására helyeződik.
Világszerte jelei mutatkoznak annak is, hogy egy holisztikusabb formájú oktatás is kezd teret hódítani.

Ez a forma megkísérli egyensúlyba hozni az élet racionális, intellektuális és materiális nézőpontjait,

valamint az emberi természet intuitív, emocionális és spirituális oldalát.

A selfness növekvő népszerűsége és elterjedése keltette életre a selfness tréningeket is,

melyek a hagyományos tréning módszereket egészítik ki a selfness életvezetés szemléletével és látásmódjával.

Ezek a tréningek egyénileg és csoportosan is végezhetők.

Elgondolkodhatunk azon, hogy vajon miben is új a selfness, hiszen számtalan alternatív módszer ezen a megközelítésen alapszik és

ilyen holisztikus szemléletmódban próbál segíteni az embereknek.
A selfness fogalma és széles körben való elterjedése, hosszú távon egy sokkal egészségesebb társadalomhoz vezethet és a

holisztikus megközelítés nem válik kizárólagossá a különböző alternatív gyógymódokat alkalmazók között.
Leegyszerűsítve: ahhoz hogy tudatosan éljünk, vegyük kezünkbe az életünket,

fogadjuk meg a jó tanácsokat és a testi-lelki egészségünk érdekében folyamatosan dolgozzunk önmagunkon!

A selfness az egészséges életmódra törekvők filozófiája.
Sok sikert kívánunk mindenkinek a felismeréshez, az elinduláshoz, és a folyamatos
pozitív változásokhoz.


 

 

 

Az Euro-Tv kiemelkedően foglalkozik az új innovációs lehetőségek felkarolásával.
Ebben az eldigitalizálódott világunkban nagyon fontos az emberközpontúság, a testel a lélekkel és a szellemmel  való harmonikusabb életminőség megteremtése.
Ennek a hármas egységnek nemcsak a hirdetője, hanem otthont adó, Magyarország első Selfness szállodája a Bikács-Kistápé Ligeti Zichy Park Hotel.
Mi is az a Selfness?  A negyedik éve megrendezésre kerülő "Selfness Konferencián"  mind azok az egyszerű hétköznapi módszerek megismerésére,

elsajátítására és gyakorlására van lehetőség.

 


Részletesebben az alábbi elérhetőségeken olvashatunk:

 

Zichy Park Hotel
Selfness Hotel

 

 

Bemutatkozó kisfilmek:

Selfness Harmónia Napok IV. - 2011. március 4-5. Zichy Park Hotel

Selfness Harmónia Napok 2011 Zichy Park Hotel Paulinyi Tamás

Selfness Zichy Park Hotel Granpierre Attila

Selfness Harmónia Napok 2011 Zichy Park Hotel Dr. Ördög János

Selfness Zichy Park Hotel Bali Nóra

Lap tetejére

 

 

 

Euro Selfness Masszázs /EURO SELFNESS MASSAGE/Akreditált masszázs tanfolyam

 

A masszázs akadémiát elvégezte Szegeden:

 

Kelemen Ágota...............EU ID: EU992, ESM regisztrációs szám: ESM109845

Matócsi János.................EU ID: EU993, ESM regisztrációs szám: ESM109846

Elem Imre.......................EU ID: EU994, ESM regisztrációs szám: ESM109847

Kiss Irma........................EU ID: EU995, ESM regisztrációs szám: ESM109848

Lendvai Attila ................EU ID: EU996, ESM regisztrációs szám: ESM109849

Csépányi Valéria ...........EU ID: EU997, ESM regisztrációs szám: ESM109850

Mészáros Lőrinc.............EU ID: EU998, ESM regisztrációs szám: ESM109851

Ecsery Gabriella.............EU ID: EU999, ESM regisztrációs szám: ESM109852

Ádám Ottó......................EU ID: EU1000, ESM regisztrációs szám: ESM109853

 

A selfness elterjedése és igen széles körű népszerűsége egyre több alternatív és hagyományos gyógymódot ötvöző, újabb és újabb terápiás,

valamint egészségmegőrző módszer megszületését eredményezte szerte a világon. Ez a folyamat a mai napig sem állt meg.
A gyógyítók és test-szépítők egyre inkább kiemelt figyelmet szentelnek manapság a selfness szemléletmódjára.

A testtudatosság, az egészségmegőrzés ma már nem luxus, hanem mindenki számára elérhető és járható út.

A test-lélek-szellem harmonikus egysége egyre inkább előtérbe került, és természetes módon, folyamatosan beépül az emberek hétköznapjaiba.

Azért, hogy önmagunkért tegyünk - a felismerés és az igény megfogalmazódása után - ma már széles körből válogathatunk a

selfness szemléletmód követésére és megvalósítására. Beleértve a legegyszerűbbnek tűnő, napjainkat is átszövő életviteli „apróságainkat” is. 
Számos iskola, tanfolyam, különböző elméleti és gyakorlati tréningek, eladássorozatok a legkülönfélébb szolgáltatások, hotelek,

reforméttermek csatlakoztak a selfness irányzathoz.
A selfness szinte egy mozgalommá nőtte ki magát, melyben az ember minőségi élete áll a középpontban.
Egyre inkább népszerűek a cégek számára kialakított selfness tréningek is. Ezek a tréningek elsősorban arra fókuszálnak,

hogy felfedjék mindenki igényeit a stressz-mentes munkahelyi légkör kialakítására, mely végső soron a cég sikerének záloga.

A selfness módszerek alkalmazásával előtérbe kerülnek az egyének szükségletei és valódi, belső motivációi,

továbbá valós kapcsolat jöhet létre az egyéni és vállalati célok között.
Számos cég, vállalkozás, hotel, szolgáltató-központ, is szárnyai alá vette a selfness irányzatot, és otthont ad a tanfolyamok,

tréningek megszervezéséhez, elindításához, illetve magát a selfness-t népszerűsíti.

Az Euro -TV pártfogásában, gondozásában így indult útjára az Euro Selfness Academy is.

Égisze alatt kerültek megrendezésre a selfness szemléletmódtól megújuló kihelyezett előadássorozatok, továbbképző tréningek is.

Az Euró Selfness Masszázs, és az Euró Selfness Tánc és Mozgás Terápia elindítása, megszervezése, a tréningek lebonyolítása,

és mint a nevében is benne van - ezek a selfness szemléletmódját követő megújult alkalmazások.
Ugyanakkor „az Euro-Tv kiemelkedően foglalkozik az új innovációs lehetőségek felkarolásával.

Ebben az eldigitalizálódott világunkban nagyon fontos az emberközpontúság, a testtel a lélekkel és a szellemmel  való harmonikusabb életminőség megteremtése.
Ennek a hármas egységnek nemcsak a hirdetője, hanem otthont adó, Magyarország első Selfness szállodája a Bikács-Kistápé Ligeti Zichy Park Hotel.
Mi is az a Selfness?  A negyedik éve megrendezésre kerülő "Selfness Konferencián"  mind azok az egyszerű hétköznapi módszerek megismerésére,

elsajátítására és gyakorlására van lehetőség.”
A masszázs hatásai fajtájától és a masszőrfogásoktól függnek, az egyén szükségleteinek megfelelőek, egyénre szabottak.

A masszázsoknak különböző tulajdonságai vannak, amelyek hatással lehetnek a szervezetünkre, mint egészre, vagy a szervezet különböző részeire is.

Néhány dolog azonban valamennyiben közös. Pihentetnek, segítenek megtartani a rugalmasságunkat, és mindez teljesítményünk növekedéséhez vezet.

A masszázsok stresszoldó hatása is közismert. Hosszabb távon pedig, segíti a koncentráló képességet, kiegyensúlyozottságot, a vitalitást, és jó közérzet eredményez.
A selfness szemléletmódú masszázs különösen nagy hangsúlyt fektet abba, hogy minden vendég számára

az akkor aktuálisan legmegfelelőbb fogásokkal és gyakorlatokkal segítse a test-lélek-szellem harmóniájának helyreállítását,

vagy felfrissítse magfáradt vendégei testét, megteremtve a jó közérzetet. Azonban az is számít, hogy a masszőr hogyan használja ezeket a fogásokat.

A selfness masszázs a ráhangolódás, az energetikai megközelítés híve. S mivel nincs két egyforma ember, két egyforma test,-lélek állapot, így nincs két egyforma masszázs sem.

Általánosságban a masszázsok után kifejezetten megnő az energiaszint, felfrissültnek, de egyben pihentnek érzik magukat a vendégek. Vérbőség keletkezik,

javul a masszírozott részek vérellátása, megindul az áramlás, beindul a test méregtelenítési folyamata, mely után a bőr, a sejtek, szövetek képesek megújulni.

Az izomfeszültség változására kerül sor. Nagyon jelentős tényező az, hogyha kipróbáljuk a teljes test masszázsait,

jelentős mértékben megkönnyítjük a szervezetünk önregenerálódó és megújító képességét.
 A létrejövő elmélyült, pihentető állapot pedig igen jótékony hatással van az idegrendszerre, immunrendszerre és fokozza a szervezet öngyógyító képességét.

Természetesen a különböző masszázsok fajtájától is függ, a testi hatás.
Az érintés lelki szinten nyugtat és felold, így közelebb kerülhetünk az éppen aktuális kihívásaink megoldásához. Ez a selfness masszázs hitvallása is.

Masszázsokra vonatkozó általános ellenjavallatok: Krónikus szív- és keringési betegség, súlyos visszér, lezajlott trombózis utáni állapot, lázas, fertőzéses,

daganatos vagy műtét utáni lábadozó időszak, epilepszia, menstruáció első két napja, nyílt sebfelület, hatóanyagra allergia, ficam, törés, alkoholos állapot.

Terhesség esetén nagy körültekintés ajánlott!

Egyre inkább ismertté válik az ülő helyzetben történő masszázs is, melynek gyökerei a nyolcadik századi Japánig nyúlnak vissza. Újabbkori változata Amerikából indult útjára,

és már Európában is igen közkedvelt. Sikere rendkívüli hatékonyságának és egyszerűségének köszönhető.

A széken tökéletes ellazultság érhető el így a masszírozott terület alapos átdolgozása válik lehetővé.

Ez a masszázstechnika elterjedésének kezdetén, a svéd masszázs alapjaira épülő pontnyomásokat is alkalmazó fogássorozat,

amely rendkívüli lazulást eredményez. Persze számos más egyszerűbb masszázsfogást is lehet alkalmazni. Úgy vélik,

hogy akár a teljesen leegyszerűsített változatai is eredményesek, mert magát az érintést, a magunkkal való törődést is szimbolizálják.
Sokan kedvelik azért is, mert ülő helyzetben történik a masszázs, viszonylag rövid ideig tart, nem szükséges külön helyiséget biztosítani,

így akár a dolgozó íróasztala mellett is elvégezhető a masszázs. Előnyeként említhető még, hogy nem kell hozzá levetkőzni.
A selfness masszázs, magát az érintések felfedezését is előtérbe helyezi. Ez a masszázs nem véletlen, hogy szinte valódi divattá vált.

Egyes országokban pedig „látványossági” masszázsnak tekintik, hiszen a masszőrök kimennek vele az utcára, munkahelyekre, repülőterekre, strandokra.

Eljuttatták olyan emberek számára is a masszázst, akik ez idáig idegenkedtek a levetkőzéstől, a masszázsszalonok túlzott intimitásától.

Ma már közkedvelt masszírozási forma időseknél is, és számos idősotthonban is találkozhatunk vele.
A selfness szemléletmód még tovább alakított és formált rajt, hiszen az Euro Selfness masszázs is a bármely meglévő masszázsok újragondolása.

Szabadon ötvözi a különböző technikákat, fontos eleme az energetikai ráhangolódás, és a tudatos figyelem, az érintések testi-lelki összehangoltsága.

A masszázs gyakran egy közös meditáció is, de mindenképp egy pihentető ellazulást eredményez a vendégek számára.

 

Lap tetejére

 

 

Euro Selfness Tánc és Mozgásterápia/EURO SELFNESS DANCE AND MOVEMENT THERAPIST/

 

Akreditált tánc és mozgásterápia tanfolyam

 

Az Akadémiát elvégezte Szegeden:

 

Krammer Istvánné ..................EU ID: EU1016, ESD regisztrációs szám: ESD111006

Mészáros Dóra ........................EU ID: EU1017, ESD regisztrációs szám: ESD111007

Mihály Illésné ..........................EU ID: EU1018, ESD regisztrációs szám: ESD111008

Zamárdi Károly........................EU ID: EU1019, ESD regisztrációs szám: ESD111009

Lévai Elemér ...........................EU ID: EU1020, ESD regisztrációs szám: ESD111010

Csépányi Valéria .....................EU ID: EU1021, ESD regisztrációs szám: ESD111011

 

 

Minden, ami körülvesz minket, a természet és annak lüktetése, de mi magunk is állandó mozgásba vagyunk. Mozgás nélkül nincs élet, de mondhatjuk úgy is,

hogy a mozgás maga az élet. A mozgás egyben a változás a fejlődés lehetőségét is magában hordozza. Elevenen tart, éltet, változtat, megváltoztat.

Erőt adó megújulás, remény, szépség, kiteljesedés, öröm. Mosoly, feltétlen boldogság, önfeledt vidámság forrása.

A mozgásterápia egy tudatosan alkalmazott segítség, testi és lelki gondjaink enyhítésére. Egy árfogó elnevezés, egy gyűjtőfogalom,

mely igazából nem csupán a nyugati, hanem a keleti módszerek egy részét is tömöríti. Mindenkori célja a fizikai, érzelmi és mentális egyensúly elérése.

Számtalan módszert tartalmaz, olyanokat, melyek hatással vannak a testre. Részben a nyugati pszichológiából, gyógytornából,

testgyakorlásból fejlődött ki melyek ötvöződtek a keleti mozgásterápiákkal, mint például a jóga, csikung, tai-chi.

Egyes ágazatai viszont bizonyos betegségek, gyógyítására, testi tünetek enyhítésére, fájdalomcsillapításra, mozgásterjedelem fokozásra lettek kialakítva.
Minden mozgást akár az orvos is felírhatná receptre, mert egyre inkább bebizonyosodik, hogy mennyire jótékony hatással van ránk,

testi és lelki szinten egyaránt. Mondhatnánk úgy is, hogy szinte mindenre gyógyír.
Így természetesen a mozgásterápiáknak is - fajtájuktól független- számos jótékony hatása van szervezetünkre. Erősíti az izomzatot,

fejleszti az egyensúlyozó képességet a hajlékonyságunk, jótékonyan hat az ízületekre. Növeli az állóképességet, sportteljesítményt, energiával tölt fel.

Javítja a vérkeringést, a légzésfunkciót, növeli a szervek oxigénellátását, emeli a stressz-tűrő képességet. A jótékony testi hatások mellett,

lelki és szellemi változásokat is kialakít. Pozitívan hat az énképünkre, erősíti az önértékelést, segíti a kommunikációs képességek fejleszthetőségét,

a kreativitást a világ iránti nyitottságot, és még sorolhatnánk…

Számos testmozgással foglalkozó módszer ismeretes. Vannak közöttük kevésbé ismertek, és hazánkban is egyre elterjetebbek.

A teljesség igénye nélkül például az Alexander-módszer, Rose-módszer, Trager-féle pszichológiai integráció, Atson-fitness, autentikus mozgás (AM),

Feldenkrais-módszer, Mensendieck-féle higiénikus torna, pilates, test-szellem-központozáts (BMC), BadyArt,

A táncterápiák is a mozgásterápiákhoz tartoznak, ez az elnevezés is egy gyűjtőnév.
Ezeknek is számtalan fajtája ismert, ilyen például a Roth-féle 5 ritmus mozdulat, de ide sorolható akár a Soul and Body Dance (She3e).

Bármelyiket is választjuk, a tánc mindenképp gyógyír testnek és léleknek.
A huszadik század eleji reformtörekvések is teremtettek emberközpontúbb táncstílusokat, így születtek meg a kortárs táncok.

Ez is sok, egymástól különböző módszer amely ötvöz különféle iskolákat, a modern illetve posztmodern táncot a művészetelmélettel és

színpadi újításokkal, zenével és zenei kísérletekkel. A kortárs tánc első nagy úttörője, aki a test természetes mozgására helyezte a hangsúlyt

és nagy rajongója volt az antik kultúrának, Isadora Duncan, hazai követője pedig Dienes Valéria volt. Isadora Duncan módszere tekinthető a

kortárs tánc egyik első fontos előzményének Martha Graham talajhoz kötődő, iskolateremtő módszere mellett.

A posztmodern táncok kiválósága Anna Dorothy Halprin is sokat tette a tánc megszerettetéséért. Ezek a „reformtáncosok”

a klasszikus balett kötött rendszerével, szabályaival szemben foglaltak állást. A közös ezekben a megközelítésekben,

hogy mind az emberi test természetes mozgására koncentrálnak, nem a hagyományos balett-elvek és mozgás-sorok követői.

Nagymértékben hatottak a köztudatra, és az emberek figyelmét egyre inkább a tánc-megélésekre, a mozgás örömének a felfedezésére fordították,

és így sokakban „lebontották” a gátlásokat.
Legyen szó bármelyik módszerről is, az eredmény jóformán ugyanaz. A mozgás illetve a tánc  hatására javulnak az élettani funkciók,

a mentális és lelki állapot. Számos kedvező változás következik be az énképben, az önértékelésben. Elkezdjük magunkat egyre jobban megismerni,

szeretni, becsülni, valamint összhangba kerülünk a saját folyamatinkkal.

A tánc és mozgásterápia az egyik legszerteágazóbb és legsokrétűbb módszer, melynek számos alkalmazási területe létezik.

Közöttük azonban éles határvonalat már egyre nehezebb lenne húzni. Sokszínű, változatos, kiindulva a szórakoztatáshoz közelebb álló

lélek-hangulat növeléstől egészen a mentális, pszichés és testi tünetek gyógyításáig.
A rendszeres testmozgás, - akármelyikről legyen is szó - egészségünk egyik legjobb karbantartója. Hormonokat szabadít fel a szervezetünkben,

melyek többek között a boldogságérzetünket is fokozzák. Az Euró Selfness Tánc és Mozgásterápia elmélete szerint is, a mozgás legyen mindig öröm.

Váljon életstílusunkká, épüljön bele mindennapi tevékenységeibe. Legyen igényünk akár naponta is mozogni-mozdulni. A mozgás nincs életkorhoz sem kötve,

bármikor elkezdhetjük, és lehetőleg olyan mozgásformát válasszunk, amivel nem "sanyargatjuk" a testünket-lelkünket, amiben kedvünket leljük, és örömet szerez.
Így valóban a mindennapjaink részévé válhat, és nem élünk át feleslegesen kudarcokat, aminek következtében akár el is mehet a kedvünk a mozgástól.

A mozgás legyen valóban öröm mindennap! Szeretetteljes odafigyelés, a test-lélek szellem tápláléka, egészséges oltalom.
Az Euró Selfness Tánc és Mozgásterápia”rátanít” testünk ismeretére, a tudatos odafigyelésre. Az időskori mozgás-gondozásokra is nagy figyelemmel fordul.

Kialakította sajátos mozgásformáit, amit még a rollátor-al (walker) közlekedők is el tudnak végezni. Ezek a speciális gyakorlatok ülve,

illetve egy székre támaszkodva végezhetők. Ilyenek például a sretch and tone, vagy a  yoga és  tai chi, elemeket tartalmazo total body workout.
A bemelegítés utáni, átmozgató walks program, szintén közkedvelt az idősebb emberek körében, ugyanúgy mint a könnyed line dancing.
A mozgást és a táncot valóban valamennyi korosztály számára ajánljuk, akár a kikapcsolódás, a feltöltődés, vagy a gyógyulás a kitűzött cél.
A rendszeres testmozgás az egészséges életmód egyik legfontosabb alapja A mozgás és a tánc igazi örömforrássá, aktív meditációvá is válhat, amiben feloldódhatunk.
Mozduljuk! Mozogjunk, táncoljunk önmagunkért legalább hetente háromszor!

 

 

 

 

 

Főoldal / Lap tetejére